Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Allemaal te verwezenlijken in de volgende legislatuur !

Allemaal te verwezenlijken in de volgende legislatuur !
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste dorpsgenoten,

juist voor de verkiezingen wordt er van alles beloofd, aan de kiezer. Of als meerderheid begint men te bluffen over wat er gerealiseerd is in de voorbije zes jaar.

Mijn partij heeft als oppositie steeds positief mee gestemd op de punten waar van wij vinden dat ze goed zijn voor alle mensen van Stabroek en Hoevenen . Als het goed is zeggen wij dat ook. Weet echter dat niet alles rozengeur en manenschijn is in onze gemeente. Kattastrofaal zullen zijn onder andere de werken die starten aan de N111 of beter gezegd Hoogeind-Dorpstraat- Laageind-Driehoek en verder richting Kalmthout en Wuustwezel, weet u dat deze rijksweg min of meer één rechte streep is van Wuustwezel tot A12 in Stabroek.

Onder andere is het vrachtvervoer met 1000 eenheden toegenomen tegenover het jaar voordien, een echt verkeersinfarct is in de maak tijdens de aanstaande werken. Plannen zijn gemaakt maar het is afwachten wat de desbetreffende aannemers van omleiding voorzien, daarover is men van nog niets zeker. Alle winkels, ook deze op Picolosite moet men garanderen van toelevering, maar wat gebeurd er als de klanten niet meer aan de winkels geraken, dan heeft men ook geen leveranciers meer nodig misschien !

Zie je de problemen al komen met het openbaar vervoer dat massa’s schoolkinderen ophaald aan een weg waar een viertal scholen zijn gevestigd !

Het veel besproken NX project, waarvan landbouwers het niet echt zien zitten zou een oplossing kunnen zijn maar zal zeker niet alle problemen oplossen, dat staat in de sterren geschreven.

Als Stabroekenaar zijn wij ook gekant tegen elk voorstel dat ons wil laten fusioneren, niet met Antwerpen maar zeker ook niet met Kapellen.

Stabroek moet een Polderdorp blijven met al zijn typische gewoontes en historische gewoonten. Ook mag men nooit toelaten van bouwaanvragen met meer dan 2 bouwlagen goed te keuren.

De Dorpskern waarin vele gaten zijn gemaakt door afbraak van oudere gebouwen moeten gedicht worden, echter niet met torenhoge flats dat is uit den boze.

Ook is het een feit dat de voorbije legislatuur veel centen zijn geleend, 13,2 miljoen euro enkele jaren geleden en dit jaar nog eens 1,8 miljoen. Men komt dus eigenlijk niet rond, of men heeft de begroting cijfers misschien wat geminimaliseerd !

Ook een risico zal zijn omdat er vanuit de Vlaamse regering nog geen toestemming is om de geplande renovatie werken ttz. Nieuwe ramen en houtwerk aan het Ravenhof te bekostigen. De raming en het plaatsen van een fietsstalling is ook nog niet in orde.

Het bouwproject ‘ Het Schoem ‘ gelegen achter het Ocmw huis te Hoevenen begint stilaan op te starten, een dossier dat door alle partijen is goedgekeurd, er moet wel nauwlettend in de gaten worden gehouden dat onze eigen oudere mensen altijd voorrang hebben wat de huisvesting betreft.

In Stabroek is er nog relatief weinig last van een Allochtone concentratie, toch druppelen ze stilaan onze gemeente binnen. We moeten toezien dat dit niet uit de hand loopt. Als ze zich aanpassen aan de eigenheid van, ons Stabroek, zijn er geen probleem maar anders zien we ze liever terug vertrekken. Zeker is wel dat er nooit een moskee zal komen.

Deze meerderheid had al een tijd geleden een plaspuntactie met stickers in het leven geroepen. Buiten de openbare gebouwen van de gemeente is dit een stille dood gestorven.

Nochtans is er bijvoorbeeld op het Picollo winkelcentrum echt wel nood om bijvoorbeeld een sanitaire unit te plaatsen, centraal op de parking gelegen, met watervoorziening en afvoer , een zonnepaneel voor de elektra is voldoende ! Wildplassen is dan misschien met een degelijke controle uit den boze.

Als het aan ons moest liggen zou er een beloning kunnen ingevoerd worden voor mensen die in hun sociale huurwoning alles doen volgens de regels, wij denken aan het verschaffen van de gemeentelijk aankoop cheques van 5 euro, inleverbaar in de meeste winkels van de gemeente. Dit neemt de vrees weg om langs de sociale kruidenier aankopen te doen. Zij die menen de regels te manipuleren en met voeten treden moeten strafpunten krijgen, na veelvuldige inbreuken moeten ze uiteindelijk verwijderd worden, de wachtlijsten zijn immers lang !

Ook zijn wij voorstander van ons politiebureel permanent 24 op 24 uur open te houden, dit moet zeker kunnen na de renovatie werken.

In een later stadium is er ook noodzaak aan slimme camera’s op de N111, echter de politiezones moeten allemaal meedoen en in mekaar vloeien.

Al deze punten zijn te verwezenlijken voor de volgende legislatuur. Wij , het Vlaams Belang Stabroek gaan er alvast voor. Bedankt om dit te lezen,

Jef Leffelaer.