menu
Word Lid
Ons land - onze mensen - onze toekomst - onze gemeente

Ons land, een land waar het goed is om te wonen, zegt men. Echter ons land wordt bedreigd, bedreigd door de massale import van mensen die veelal van buiten Europa komen en die vinden dat ons land er eentje is van melk en honing. Meestal brengen deze mensen de armoede mee van hun eigen land. Hun cultuur en godsdienst zijn niet aangepast aan onze moderne westerse normen en waarden. Opvang en begeleiding van asielzoekers kostte in 2016 reeds 1,3 miljard euro, wat een verdubbeling is tegenover het jaar 2014. Het zijn de modale burgers, u en ik, die uiteindelijk deze factuur betalen!

Onze mensen zijn dit moe, maar wat kunnen ze er aan doen? Een grote groep van mensen vindt nog steeds dat het niet zo erg is. De hardwerkende Vlaming, die elke dag met het lunchpakket de deur uitgaat, ziet met lede ogen zijn eigen situatie verslechteren. Hij moet langer werken vooraleer hij op pensioen mag gaan, een pensioen dat trouwens 40 procent lager ligt dan in onze buurlanden.

De overheid zegt dat het economisch terug beter gaat in dit land, toch is de overheidsschuld van dit land 105,7% van het bbp ( bruto binnenlands product), tegenover 68,1% in Duitsland en 61,8% in Nederland 61,8 % (cijfers van 2017). Statistieken zeggen dat de overheidsschuld stijgt met 507 euro per seconde, en dat een werkende inwoner 81.587 euro schuld heeft. De zogenaamde ‘jobs’ die gecreëerd worden, zorgen niet voor een stijging van onze globale welvaart. Vier op de tien nieuwe jobs zijn deeltijds en in de helft van de gevallen gaat om het om tijdelijke contracten. Ondertussen stijgen facturen voor basisbehoeften en de levensduurte in het algemeen.

Onze toekomst ziet er niet al te rooskleurig uit als we het ocmw van de hele wereld blijven spelen. Zijn er oplossingen? zeker wel! Integratie is een uitgehold woord geworden, net zoals in de ons omringende landen is het migratiebeleid en het asielbeleid mislukt. Een zeer groot percentage van de nieuwkomers zit in de werkloosheid of heeft een leefloon van het ocmw. Ondertussen liggen onze eigenheid, tradities en cultuur onder vuur. Kruisbeelden worden verwijderd in scholen, zwarte piet moet een ander kleurtje krijgen, sinterklaas moet een andere hoed kopen, onze kinderen krijgen in sommige scholen halal eten voorgeschoteld en moeten verplicht op moskee- of asielcentrumbezoek. Men vindt van onze vrouwen dat ze onzedig gekleed lopen. Wat zal het volgende zijn?

Mensen die zich hier willen vestigen, moeten onze taal leren en zich aanpassen aan onze wetten en normen en niet omgekeerd! Het kan niet de bedoeling zijn dat Vlamingen zich niet meer thuis voelen in hun eigen straat, gemeente of stad. Onze partij wil ‘crimigranten’ streng bestraffen en terugzenden naar het land van herkomst.

Ons Stabroek is een poldergemeente, waar sommige van deze problemen minder van toepassing zijn. We vormen nog een relatief hechte en vaste gemeenschap. In 2017 waren er in onze gemeente 18.486 inwoners, het inwoneraantal kende een lichte stijging met 36 bewoners. Stabroek is echter geen eilandje en staat voor enkele grote uitdagingen.

Onze veiligheid moet gegarandeerd worden. De gemeentelijke dotatie aan Politiezone Noord bedraagt 1.665 810 euro. Veiligheid kost geld, onze partij steunt investeringen in mensen en middelen, maar vraagt wel een permanentie in het centrum van 24 op 24 uur en dit 7 dagen van de week. Criminaliteit en drugs sluipen stilaan onze gemeente binnen. Onze bewoners zijn ook het slachtoffer van inbraken in hun woningen en auto’s door rondtrekkende daderbenden, meestal uit Oost-Europa. Onze partij ijvert voor een uitbreiding van het BIN (buurt informatie netwerk). Wij vragen een verdere plaatsing van slimme camera’s op alle openbare gebouwen en invalswegen van onze gemeente.

Onze gemeente betaalt ook een aanzienlijk bedrag, volgens een bepaalde verdeelsleutel, van 573.153 euro aan brandweerzone Rand. Maar tegelijk staat er een serieuze factuur open van brandweerzone Stad die doorgeschoven wordt naar de volgende jaren.

Onze mobiliteit blijft een prioriteit voor de komende jaren.

Met het opstellen van een nieuw MER (milieu effect rapport) en RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) aangaande de NX van Kapellen naar A12 zijn deze werken uitgesteld tot minstens het jaar 2021. De op stapel staande wegenwerken op N111 zullen minder parkeerplaatsen opleveren en tijdens de spits een verkeersinfarct veroorzaken. Wij pleiten voor een strikte handhaving van de tijdsschema’s die voorzien zijn en een degelijke controle op de kwaliteit van de werken.

Onze gemeente begrootte de laatste jaren 21.730.888 euro voor infrastructuurwerken. Echter voerde ze er maar 48% van uit. De centen moeten hiervoor allemaal geleend worden. Stabroek heeft 886 euro schuld per inwoner (cijfers 2015) en elk jaar wordt 11 % van het budget aangewend om schulden af te betalen.

Onze folklore is een belangrijk onderdeel van onze lokale cultuur. Onze partij vindt dat de financiële ondersteuning van folkloristische groeperingen zoals de ganzenrijders wel wat mag stijgen. Nu krijgen beide verenigingen 190 euro subsidie, wat een habbekrats is. Stabroek spendeerde minder aan cultuur en vrije tijd dan de ons omliggende gemeenten: 91 euro tegenover 123 euro gemiddeld per inwoner.

Er is dus duidelijk werk aan de winkel. Onze partij, Vlaams Belang wil meewerken waar het kan, maar zal in de éérste plaats aan het belang van de Stabroekenaar denken!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF