menu
Word Lid
Vlaams Belang Stabroek onthoudt zich bij de goedkeuring van de jaarrekening 2021 tijdens gemeenteraad

Onze stem over de goedgekeurde jaarrekening: "onthouding". Hieronder verder uitgelegd hoe wij tot dit besluit kwamen:

De jaarrekening moet ieder jaar verplicht worden ingediend door de gemeente onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur. Dit naar analogie zoals ook elk bedrijf dit jaarlijks moet doen. Onze fractie is ervan overtuigd dat dit werk administratief goed werd uitgevoerd. Anderzijds zijn de cijfers natuurlijk ook de weerspiegeling van beleidskeuzes en daar zijn we niet 100% mee tevreden.

We hebben dus niet tegen gestemd vanwege de administratieve plicht die de gemeente moet uitvoeren, anderzijds hebben we niet voor gestemd omwille het feit dat we het niet volledig eens zijn met het gevoerde beleid. Er gaat te veel geld naar nutteloze doeleinden:

Bijvoorbeeld de kosten voor ontwikkelingssamenwerking. Dit zou moeten gaan naar directe projecten daar waar mensen het lokaal nodig. Gerichte ontwikkelingssamenwerking moet ervoor zorgen dat mensen geholpen worden in hun regio i.p.v. dat ze hun toevlucht zoeken door te migreren richting Europa. Daarom is steun aan bv. onderwijsinitiatieven van priomordiaal belang. Nu gaat het geld te vaak via ngo’s waar heel veel geld blijft plakken binnen de organisatiestructuur of soms zelf wordt uitgegeven aan totaal nutteloze projecten of zelfs in verkeerde 'zakken' verdwijnt.

Het gemeentebestuur kent jaarlijks maar liefst 37835 euro toe aan de Koepel Noord-Zuidraad. “De koepel ijvert voor het aanpakken van de structurele oorzaken van gedwongen migratie, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Verder pleit de koepel voor veilige routes voor vluchtelingen, het behandelen van vluchtelingen als volwaardige burgers en een eerlijk en correct discours over migratie”, zo luidt het. Wat het nastreven van een politieke migratie-agenda nog met hulpverlening te maken heeft, is ons onduidelijk.

Wat het Vlaams Belang betreft, kan ontwikkelingshulp en noodhulp best rechtstreeks via Stabroekse verenigingen en personen geschieden , zoals in het verleden bijvoorbeeld gebeurde voor projecten van de Stabroekse priester Maarten Koch in Chili of voor een project met hiv-positieve kinderen in Zuid-Afrika.

Een tweede voorbeeld waar wij als partij toch wat bedenkingen bij hebben:

Stabroek wenst een Fair-trade gemeente te blijven, hiervoor voorziet het gemeentebestuur ook jaarlijks 1750 euro. Het label "Fairtrade gemeente" betekent soms spijtig genoeg dat de gemeente bepaalde producten die perfect hier ook kunnen gekocht worden, gehaald worden aan de andere kant van de wereld met een vervuilend co²-schip of vliegtuig, om dat dan hier te verkopen. Dit terwijl er best dezelfde producten hier bij onze lokale boer of lokale middenstander gekocht kunnen worden. Zo kunnen we met die subsidie beter onze lokale handelaren en boeren steunen i.p.v. linkse platformen zoals Fairtrade.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF