Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / ANTWOORD VAN BURGEMEESTER OP VRAAG VAN PERMANENTE BEZETTING POLITIEBUREEL STABROEK

ANTWOORD VAN BURGEMEESTER OP VRAAG VAN PERMANENTE BEZETTING POLITIEBUREEL STABROEK
Lokaal @ Vlaams Belang

BEKIJKEN PERMANENTE BEZETTING POLITIEBUREEL STABROEK ?

Beste collega’s, raadsleden, mijn vraag gaat eigenlijk naar CBS over het feit, of niet mogelijk is om ons pas gerenoveerd politiebureau beter te benutten, kan men als gemeentebestuur geen druk zetten naar Politiezone noord toe om een permanente bezetting of bemanning te voorzien tijdens de avonduren zelf in Stabroek. Overigens zijn we tevreden over de dagdagelijkse werking van de wijkagenten.

Zoals jullie allemaal weten is onze naburige gemeente Kapellen in oppervlakte zeer uitgestrekt, ze reikt immers tot Kalmthout en zelfs tot Brasschaat. Bovendien zijn er in de avonduren maar twee patrouille ploegen voorzien die vanuit Kapellen het gehele grondgebied moeten bestrijken.

Dat is allemaal mooi als er niets gebeurt. Maar we weten ook allemaal dat dit niet altijd het geval is. Als men bijvoorbeeld, en ja ik kom terug op de onlangs gebeurde inbrakenplaag in auto’s, alsook pogingen tot inbraak op eigendommen, is men dikwijls niet thuis of zitten de politie-patrouilles echt te ver af. Als antwoord krijg je dan al vlug, ‘kom maar naar het bureel ja verklaring van de feiten afleggen en beschrijven’.

Op de gewone kantooruren is er steeds permanentie voorzien, volgens ons moet het ook kunnen s avonds en eventueel in de weekends. Als gemeente dragen we jaarlijks genoeg centen bij on een veilige en vlugge service te bieden aan alle Stabroekenaars, volgens ons kan het niet zoveel verschil maken of die ene ploeg nu in Kapellen of in Stabroek zijn dienst doet.

Enkele raadsleden aan deze tafel vinden dat PZ noord voortreffelijk werk verricht. Wij zijn het daar niet altijd mee eens. Dank zij een toevalstreffer is onlangs een dader geklist, met dank aan de Federale politie van Brasschaat dan nog, de dader was opgepakt voor drugsgerelateerde feiten en met een huiszoeking vonden ze iemand zijn gestolen goederen terug.

Vlaams Belang fractie,

Jef Leffelaer


Antwoord van de Burgemeester;

Het is onmogelijk dit te realiseren, de kostprijs is te hoog, een extra team zou meer dan 50.000 euro kosten per kop. Ook zijn er veranderingen op komst bij PZ Noord. Deze zone zou uitgebreid worden met de gemeente Brasschaat de nabije toekomst.

WIJ ALS VLAAMS BELANG VINDEN DAT EEN GOEDE VEILIGHIEID WEL IETS MAG KOSTEN